Информация

 

Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 11-мартындагы “Референдумду дайындоо” мыйзамына ылайык, 2021-жылдын 11-Апрелинде (жекшемби) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзамынын долбоору тууралуу Референдум (бүткүл элдик шайлоо) өтөт.
          Аталган Референдум Владивосток шаарында уюштуруу максатында, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин Владивосток шаарындагы Кеңсесинин (бөлүмүнүн) алдында № 9004 шайлоо участкасы жана участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөн. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинин Владивосток шаарындагы Кеңсесинде (бөлүмүндө) алдынала түзүлгөн шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга болот. Кыргыз Республикасынын жарандарынын https://tizme.gov.kg/расмий сайтынан дагы өзүнүн шайлоо участкасын жанан шайлоочулардын тизмесине киргендиги тууралуу маалыматты текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар.

Эгерде сиздин аты жөнүңүз № 9004 шайлоо участогунун тизмесинде жок болгон болсо, Кыргыз Республикасынын Элчилигинин Кеңсесине (бөлүмүнө) келип консулдук жана биометрикалык каттоодон өтүп, шайлоочулардын тизмесине кирүүгө болот. Консулдук каттоодон өтүү үчүн Элчиликтин бөлүмүнө 3х4 өлчөмүндөгү түстүү эки даана сүрөт менен жарактуу Кыргыз Республикасынын паспортун алып келүү зарыл.

Консулдук каттоо жана биометрикадан өтүү боюнча арыздар Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын Элчилигинин Владивосток шаарындагы Кеңсесинде (бөлүмүндө) кабыл алынат. Дареги: Владивосток шаары, Алеутская к.15 В. Тел. моб.+7 924 00 45 818

Урматтоо менен,

Консул Исмаилова Мухабат Шериковна

    Канцелярия Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

    Отделение Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

    Отделение Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Красноярске выполняет консульские функции: защита прав и интересов граждан Кыргызской Республики проживающих в субъектах федерации входящих в состав округа отделения.

    Консульский округ Канцелярии (отделения) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске: Иркутская область, Забайкальский край, Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва, Республика Бурятия.

    Адрес Канцелярии (отделения) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске: Красноярский край, г. Красноярск, 660004, проспект им. газеты "Красноярский рабочий" д. 8 офис 1-05

    Консульство Кыргызской Республики в г. Красноярске

    Электронная почта Канцелярии (отделения) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске: kgkrasnoyarsk@mail.ru

    Телефон, факс Канцелярии (отделения) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске: 8 (391) 270-20-99

    В Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске можно оформить Справку (вкладыш) к свидетельству о рождении, подтверждающей наличие у ребенка гражданства Кыргызской Республики:

    В Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске можно получить Справку о принадлежности или непринадлежности к гражданству Кыргызской Республики:

    В Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске можно оформить свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику (СВР):

    В Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске можно оформить консульских учет для граждан Кыргызской Республики прибывших в Российскую Федерацию на постоянное место жительство (ПМЖ):

    В Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске можно оформить общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики:

     "Пони Экспресс", граждане Кыргызской Республики временно и постоянно проживающие на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республик Бурятия, Хакасия не имеющие возможности обратиться лично в Канцелярию (отделение) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в г. Красноярске могут обратиться в региональные отделения "Пони Экспресс" по адресам:

    В Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске можно выход из гражданства Кыргызской Республики:

    Консул Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске Дюшалиев Бекжан Сталикович.

    Консул Кыргызстана в г. Красноярске

    Сайт Канцелярии (отделения) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске

    Руководитель, Консул Канцелярии (отделении) Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске

    Консульство Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске